Priser

Priserne er gældende fra 1. august 2017 til 31. juli 2018

    Eksklusiv moms Inklusiv moms  
Løbende forbrugsafgifter kr. 0,38 0,48 pr. kWh
Faste afgifter kr.  21,00 26,25 pr. m2 bolig
  kr. 9,00 11,25 pr. m2 erhverv
Gebyr for lav afkøling kr.     1 % af forbruget pr. manglende grads afkøling
         
Måleradministration for ekstra kWh-måler  kr.  300,0,0  375,00 pr. år
         
Gebyr for rykkerskrivelse kr.  100,00 (momsfri) pr. skrivelse
Gebyr for lukkebesøg kr.  375,00 (momsfri) pr. gang

Seneste betaling den 5. i hver af månederne septembe, november, januar, marts og maj i alt 5 gange. 

Pris for tilslutning af nye medlemmer

    Eksklusiv moms Inklusiv moms
Tilslutningsafgift kr.   15.000,00   18.750,00
       

Byggemodningsbidrag betales ud fra anlægsprisen for hovedledningsnettet til og i området.